Cad-Cam Uygulaması

CAD/CAM uygulamalarının birçok avantajı bulunmaktadır. Elverişli ve uyumlu bileşenler sayesinde, laboratuvar ve uygulama arasındaki veri iletişimini basitleştirir. Hata riskini ciddi oranda azaltarak, alt yapıda oluşabilecek sorunları ortadan kaldırmaktadır.

CAD-CAM Nedir?

CAD-CAM, diş tasarımı ve üretiminin bilgisayar teknolojileri ile desteklenip uygulandığı yöntemdir. CAD (Computer Aided Design) bilgisayar destekli tasarım, CAM (Computer Aided Manufacturing) ise bilgisayar destekli üretimin kısaltılmış halidir.

Bu yöntemde,  mikro özel kameralar ile ağzın 3 boyutlu taraması yapılır. Tarama sonrasında, yapılacak protezin tasarımını bilgisayar ortamında yapılıp, özel cihazlar ile bloklardan işleme yapılır. Kısaca ağız kısmının taranmasından başlayıp, bilgisayar desteği ile protezin üretilmesine kadar uygulanan süreçlerin tamamıdır diyebiliriz.

GÜLÜŞ TASARIMI ve MOCK-UP UYGULAMA

Gülüş Tasarımı, hastanın gülüşüne göre, hastaya özel olarak uygulanacak tasarımın, wax-up tekniğiyle modellenip silikon empresyonunun hazırlanmasıyla oluşturulur. Böylece hasta, henüz preparasyon aşaması öncesinde, çalışmayı kompozit formatında deneyimleyebilmekte, üstelik preparasyondan bitime kadar da geçici olarak kullanabilmektedir.

Mock-up aynı zamanda minimal invasive çalışmalarda hekime yardımcı bir rehber olmasının yanısıra, laboratuvar işlemler öncesinde hazırlanacak çalışmanın bir önizlemesi olması açısından da avantajlı bir aşamadır.

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZ

İmplant uygulama, tek diş kaybından full ark çalışmalara kadar sunduğu konservatif ve restoratif çözümler dolayısıyla, diş hekimleri için popülaritesi her geçen gün artmakta olan bir cerrahi işlemdir. CAD-CAM destekli All-on-Four, Custom Abutment, Guide Splint, Hybride gibi birçok yenilikle birlikte, hem klinik uygulamada hem de klinik sonrasında hastanın konforunu maksimize etme fırsatı yakalanmış oldu.

Ancak hekim klinikte ne kadar titiz davransa da, bu titizlik maalesef laboratuvarın vakaya olan hassasiyeti kadar bir karşılık bulabiliyor. Yapılan cerrahi işlemin üzerinde mikron düzeyinde yapılan bir yanlışlık, yahut anatomik bir hata, hastada ağrı-sızı, enfeksiyon, diş eti kaybı, hatta nihayetinde implant kaybına kadar bir dizi istenmeyen sonuca yol açabiliyor. Zira laboratuvar işlemleri, sadece estetik kaygısı değil, fizik, kimya, anatomi vb. gibi teorik birikim, hassas çalışma, kullanılan materyalin kalitesi ve yüksek deneyim de gerektiriyor.

Bu gibi sorunlar, doğru biçimde aşıldığında ise geriye sadece mutlu hastalar, uzun ömürlü ve sağlıklı çözüme kavuşmuş vakaların mutluluğunu çıkarmak kalıyor.

LAMİNE VENEER

Lamine Veneer, modern diş hekimliğinde “minimum preparasyon, maksimum estetik ve fonksiyon” anlayışının tam karşılığı olarak rahatlıkla press uygulamalar gösterilebilir. Vakanın istek ve ihtiyaçları, hekimin vaka analizi doğrultusunda doğal dişlerden en az aşındırmayla, hatta kimi zaman “prepless” ya da “non-prep” adı verilen mine tabakasına hiç dokunmadan sağlıklı, estetik ve doğal gülüş yaratmak mümkün.

Press uygulamalarda en doğal, sağlıklı ve hassas çalışmalar için Ivoclar Emax Empress teknolojisini tercih etmekteyiz.

METAL ÜSTÜ UYGULAMALAR

Metal Üstü Uygulamalar; Çeşitli metallerin belli oranlarda bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, alaşımların döküm yahut sinterleme tekniğiyle işlenerek, üzerine seramik çalışılmasıyla son şekli verilir.

Metal alaşımlardaki farklı metallerin yoğunluğu, ihtiyaca göre çeşitli oranlarda bulunabilir. Burada kritik nokta, alaşımın termal genleşme katsayısı (TEC) ile üzerine çalışılacak seramiğin TEC değerlerinin birbiriyle uyumlu olmasıdır. Bu uyum hastaya uygulanan çalışmanın uzun ömürlü olmasını ve stabilitesini arttıran en önemli faktörlerden biridir.

Alaşımlar, temelde nikel ya da krom bazlı olarak ikiye ayrılır. Fakat “Nikel Alerjisi” gelişen hastalarda mutlaka krom tercih edilmelidir. Bu sebeple çalışmalarımızda sadece Cr-Co alaşımlı, dünyaca saygın metal ingot üreticilerini tercih etmekteyiz.

Hem uygun maliyetli, hem de yüksek fonksiyonel ve estetik çözümü bir arada arayan vakalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ZİRKONYUM PROTEZ

Zirkonyum Protez; Materyal teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, sabit protez çalışmalarında yüksek estetik arayışların bir sonucu olarak, zirkon altyapılı seramikler çok daha avantajlı bir alternatif yarattı.

ZiO2 bileşiğinden üretilen blokların, dental CAM cihazlarında kazınmasıyla elde edilen Zirconia, yahut yaygın adıyla Zirkon altyapı, translucent yapısıyla metale göre estetik anlamda tartışmasız biçimde daha iyi bir alternatif olmakla birlikte, non-reactive olmasıyla yüksek bio uyumluluğa da sahiptir.

Diğer yandan zirkonun esneme katsayısı görece oldukça düşük bir materyal olması, uzun vadede dayanıklılık kaygılarını da beraberinde getirir. Ancak kalitesi dünya çapında ispatlanmış bloklarla çalışmak, doğru ve yeterli biçimde sinterlemek, ve elbette ağızda doğru artiküle ve oklüzal uyumun oluşturulmasıyla, en az metal kadar iyi sonuçlar vermektedir.

Çalışmalarımızda İtalyan menşeili Zirkonzahn ve Alman menşeili Straumann, zirkon bloklarını tercih etmekteyiz.